Проф. Цуцуловски: …некој се обидува на македонската јавност да ѝ продаде за вистинито она што не е вистинито

!?. Да, токму така – насловот на денешниот пост е извичник и прашалник. Зошто? Затоа што, колку и да се трудам, не можам да разберам зошто гласот на дел од албанските гласачи во Република Македонија бил/е одлучувачки при изборот на претседател на Државата или на било што во Македонија, бидејќи можни ли се успешни избори (на било кого и на било што) без гласот на Македонците, кој (сам по себе) е повеќекратно поброен од гласот на било кое етничко малцинство? Ова говори дека некој се обидува на македонската јавност да ѝ продаде за вистинито она што не е вистинито. Или, што е исто, станува збор за најобична манипулација.

SHARE